Instalacje kanalizacyjne Gdańsk

Wykonujemy wszystkie prace związane z sieciami kanalizacyjnymi od montażu instalacji kanalizacyjnych i deszczowych po przydomowe oczyszczalnie ścieków .

    instalacje kanalizacyjne gdańsk

  • Budowa i przebudowa rurociągów do odprowadzania ścieków i wody deszczowej
  • Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje kanalizacyjne
  • Usuwanie awarii rur kanalizacyjnych
  • Przyłącza sanitarne i deszczowe
  • Studnie i rewizje kanalizacji
  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
  • Usługi koparką